Veel gestelde vragen

FAQ

Wil je je basiskennis over verwarming vergroten? Lees dan deze veelgestelde vragen over radiatoren, boilers, geisers en typen cv-ketels eens door. Ze hebben al vele bezoekers geholpen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat is het verschil tussen een kachel en CV?

CV is de afkorting van centrale verwarming. Dit betekent dat er één warmtebron is die het hele huis verwarmt. Met een kachel wordt doorgaans de warmtebron bedoeld die één vertrekt verwarmt.

Wat is het verschil tussen een boiler en geiser?

Beide apparaten voorzien je van warm water. Hierbij is het voornaamste verschil dat de geiser gezien wordt als de voorloper van de boiler. De boiler heeft de meeste geisers vervangen. Een boiler kan zowel op gas werken (zoals alle geisers) of op elektriciteit.

Wat is het verschil tussen een combiketel en cv-ketel?

Waar de Centrale Verwarmings Ketel enkel zorgt voor de temperatuur in je huis, heeft de combi-ketel de mogelijkheid om ook je water te verwarmen. De combi-ketel is een combinatie van de boiler/geiser en cv-ketel.

Wat is het verschil tussen een combi-ketel en VR- of HR-ketel?

De nieuwste generatie combi-ketel wordt ook wel de HR-ketel genoemd. HR staat voor hoog rendement. VR staat voor verbeterd rendement. De warmte die vrijkomt wordt niet afgevoerd via de schoorsteen maar wordt opnieuw gebruikt. Daardoor is het rendement hoger.

Wat is een radiator?

Een radiator is een warmtewisselaar en stoot warmte af aan de buitenlucht. Dit doet het door warm water te laten stromen door de buizen van de radiator.

Wat is het verschil tussen een radiator en convector?

Radiatoren en convectoren zijn beide warmtewisselaars die gebruik maken van warm water om buitenlucht te verwarmen. De technische uitwerking is echter anders. De radiator maakt gebruik van convectiewarmte en stralingswarmte. Stralingswarmte straalt horizontaal (dus opzij). De convector gebruikt hoofdzakelijk convectiewarmte. Warme lucht stijgt op en koude lucht daalt. De koude lucht wordt weer opgewarmd door de convector en dit proces herhaalt zich. Convectiewarmte straat verticaal. Het verwarmingsproces van de convector is gelijkmatiger dan die van de radiator.

Welke typen radiatoren zijn er?

De meest voorkomende typen radiatoren zijn de ledenradiator en de paneelradiator. De ledenradiator bestaat uit holle delen (kolommen) en is de ‘traditionele’ radiator. De paneelradiator is een lange plaat en neemt minder ruimte in doordat hij dichter op de muur kan worden gemonteerd.